SERVICE ECONOMY

De dienstensector is wereldwijd de grootst groeiende sector en dat heeft gevolgen voor de wereld om ons heen. Hier kunnen wij met ons eigen gedrag veel invloed op uitoefenen, maar hoe? Kunnen we bijvoorbeeld de co2-footprint van onze vakanties omlaag brengen? En kan comfort hand in hand gaan met een circulaire economie? Allemaal vraagstukken waar NHL Stenden zich voor inzet. Dat is ook heel logisch, gezien onze expertise op dit gebied en ons internationale profiel. Met Service Economy gaan wij 100% voor duurzaamheid én leefbaarheid in een sector waar op dat gebied nog veel winst te behalen valt.

Binnen Service Economy gaat het over de thema’s Waardecreatie, Duurzame Ontwikkeling & Management en Host-Guest.

Ontdekken hoe wij als hogeschool internationaal werken aan zichtbare impact binnen de dienstensector? Binnenkort kun je hier verhalen ontdekken over Service Economy.