DESIGN BASED EDUCATION

Als je kijkt naar de wereld om ons heen, dan zie je dat deze in razend tempo verandert. Ook zijn er grote maatschappelijke uitdagingen voor de professional van de toekomst. Dat vraagt om mensen met een concreet specialisme en daarnaast een breed pakket aan aanvullende vaardigheden en kennis. Met Design Based Education (DBE) spelen we in op deze actuele én complexe vraag uit de praktijk. DBE gaat uit van co-creatie in ateliers, waar student, docent, werkveld en onderzoekers intensief samenwerken. Dankzij een onderzoekende aanpak, gebaseerd op Design Thinking, ontstaat een leeromgeving waarbinnen rekening gehouden wordt met internationale ontwikkelingen.

Meer weten over Design Based Education? Binnenkort vind je hieronder een aantal succesverhalen op het gebied van Design Based Education.