WAAROM FRIESE ONDERNEMERS BEST WAT HARDER MOGEN ROEPEN
Internationale bedrijven als boegbeelden voor Fryslân gebruiken
INTERNATIONALISERING
VITAL REGIONS

"Friese ondernemers zijn ontzéttend internationaal." Roep het op een feestje en iedereen zal je aankijken alsof je net hebt verkondigd dat Sinterklaas echt bestaat. "Toch is het zeker niet gelogen", weet Mariska van der Giessen, lector Internationaal Ondernemen bij NHL Stenden Hogeschool. "Friezen zijn zeer internationaal. Ze schreeuwen het alleen niet zo van de daken."

Nuchter en bescheiden; dat is het beeld dat er bestaat over 'de Fries'. "Maar je hoort mensen bijna nooit over de Friese internationale handelsgeest en dat terwijl veel Friese bedrijven toch werk maken van internationaal ondernemen", merkt Mariska van der Giessen op. "Ik zie dat Friezen een zeer goed gevoel voor ondernemen hebben en bovendien beschikken over de durf om grenzen te verleggen. Maar op de één of andere manier komt dit beeld niet goed naar voren."

Eerst zien, dan geloven

Daar mag je de Fries trouwens voor een groot deel zelf de schuld van geven. "Friezen zijn simpelweg te bescheiden", meent Van der Giessen. Zelf heeft ze een paar jaar in Limburg gewerkt en daar wordt gewoon beweerd dat Limburg internationaal georiënteerd is. Als je het maar hard genoeg roept, dan word je het vanzelf, een goede regio-branding met een goed verhaal doet wonderen. Maar Friezen zijn tot nu toe een stuk terughoudender. Eerst zien, dan geloven; dat geldt zeker voor internationaal handel doen. ‘Het moet allemaal eerst maar lukken, voordat we er op een feestje over vertellen’, die mentaliteit leeft hier.”

Van de regio voor de regio

Als ‘de Fries’ ziet dat het kan dan gelooft hij/zij het. Zo ook met de stap om internationaal te gaan ondernemen. Een onlangs afgerond onderzoek over internationaal opererende Friese bedrijven en hun behoeftes aan ondersteuning toont aan dat men graag hulp en kennis direct uit de regio betrekt. “Vaak kloppen Friese bedrijven gewoon bij collega-bedrijven aan voor tips en informatie”, aldus van der Giessen, “Waarom deze weg niet gebruiken om bedrijven meer steun te bieden bij internationaal ondernemen? Een van de adviezen uit ons onderzoek voor het beleid van Provincie Fryslân luidt dan ook: Zet een bedrijven-mentoring-programma op. Zorg voor een goede matchmaking, facilitering en sterke regio-interne en externe communicatie. Een bedrijven-mentoring kan meerdere doelen bereiken. Aan de ene kant worden beginnende internationale ondernemers op weg geholpen en aan de andere kant worden de internationaal volwassen bedrijven hiermee tot internationale boegbeelden gemaakt. Dit maakt bedrijven meer zichtbaar en kan ook bijdragen aan een stukje internationale regio-branding.” Om het idee verder uit te werken, zou de provincie een dergelijk programma toe kunnen voegen aan haar huidige subsidieregelingen. Ook zou dit ondergebracht kunnen worden in bestaande ondersteunende structuren binnen de provincie. “Er ligt tenslotte al heel veel kennisinfrastructuur, die bedrijven helpen op het gebied van bijvoorbeeld export.”

Trots

“Ik denk dat Friese bedrijven trotser kunnen zijn op hetgeen ze nu internationaal al bereiken. ‘Durf trots te zijn’, dat mag en kan een nog een heel stuk beter in Friesland. Waarom niet met succesverhalen andere bedrijven inspireren en motiveren?” Ook dit zou een positieve bijdrage van het principe bedrijven-leren-van-bedrijven kunnen zijn. 

Mariska van der Giessen is lector Internationaal Ondernemen bij NHL Stenden Hogeschool. Samen met ondernemers gaat ze op zoek naar internationale kansen.