WERELDWIJD LEREN VAN KINDERBOEKEN
INTERNATIONALISERING

ITEps studenten over creativiteit en samenwerking tijdens het kinderboekenproject

Het aantal internationale kinderboeken dat te gebruiken is om sociaal-emotionele thema’s te behandelen, is schaars. Dat moet veranderen, vonden docenten van de ITEPS in Meppel. De ITEPS staat voor International Teacher Education for Primary Schools en is de enige internationale pabo ter wereld. De eerstejaarsstudenten van deze vooruitstrevende opleiding krijgen de opdracht om een kinderboek te maken dat op een laagdrempelige manier een sociaal thema behandelt. We spreken met docente Kirstin Botter en studenten Lily Godts en Merleau Schwieters over hun ervaringen met het project.

Ontwikkeling van het kinderboek

Het behandelen van een sociaal thema is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zodat zij andere nationaliteiten en culturen leren begrijpen. Voorbeelden zijn omgaan met verlies en genderdiversiteit. Het kinderboekenproject is gebaseerd op het onderwijsconcept Design Based Education (DBE), waarbij het proces net zo belangrijk is als het eindresultaat. Kirstin Botter: “De studenten werken praktijkgericht, ontwikkelen hun eigen identiteit en verleggen hun grenzen.” Merleau Schwieters beaamt dit. “Vooral de beginfase vergt veel creativiteit en doorzettingsvermogen. We krijgen de tijd om onszelf te ontwikkelen met ondersteuning van een coach en om het boek uit te werken.” De studenten mogen kiezen uit verschillende sociale thema’s. Zo kozen Lily Godts en haar groepje ervoor om een kinderboek te maken over ‘third culture kids’, dit zijn kinderen die een belangrijk deel van hun jeugd doorbrengen in een andere cultuur dan die van hun ouders. “We willen ervoor zorgen dat kinderen die het gevoel hebben niet een thuis te hebben, zich wel thuis voelen bij kinderen met dezelfde achtergrond.”

Krachten bundelen

Als docente ziet Kirstin van alles gebeuren binnen de samenwerking, zoals dit in hun uiteindelijke carrière ook zal plaatsvinden. Zo lopen de studenten ook af en toe tegen problemen aan. “Het groepsproces bij het vormen van groepjes van vier of vijf personen is een enorme uitdaging. Gelukkig lossen de studenten dat goed op door de focus te leggen op de professionele verhouding.” Ook Merleau vindt dat de samenwerking voordelen en nadelen heeft: “Je bent erg afhankelijk van de groep waarin je werkt. Dit kan je eigen inzet onderuithalen. Maar je komt ook tot meer en betere inzichten wanneer je krachten bundelt.”

“Er komen momenten dat je de handdoek in de ring wilt gooien. Maar uit die frustratie komen de meest creatieve ideeën. Dus omarm het!

Vallen en opstaan

In het tweede semester gaan de studenten op stage, op scholen over de hele wereld. Na deze stageperiode hebben de studenten de kans om het prototype van hun boek aan te passen op basis van hun stage-ervaringen. Zo is de ontwikkeling van het kinderboek een project van grenzen verleggen, vallen en opstaan en je horizon verbreden. Merleau: “Het presenteren van het kinderboek was een moment waarop we allemaal trots zijn.” Lily vond het leren kennen van andere medestudenten ook een hoogtepunt. “Het zorgt voor andere perspectieven.” Maar ze hebben beiden ook dieptepunten beleefd, zoals hun groepen bij elkaar krijgen en deadlinestress. Gelukkig heeft Kirstin een wijze les voor iedereen. “Er komen momenten dat je de handdoek in de ring wilt gooien. Maar uit die frustratie komen de meest creatieve ideeën. Dus omarm het!” Lily bevestigt dit: “Het project daagt je continu uit in het aanpassen aan verschillende situaties en het komen met creatieve oplossingen.”

Sociale thema’s bespreekbaar maken

Alle gemaakte kinderboeken krijgen een plek in de bibliotheek van NHL Stenden in Meppel, waardoor er steeds meer kinderboeken komen met verschillende sociale thema’s. Volgens Kirstin is dit project erg belangrijk. “Naast alle vaardigheden die de studenten ontwikkeld hebben, kunnen de geschreven leerplannen ook gebruikt worden door docenten om de sociale thema’s in hun klassen aan te pakken.”