DROMEN OVER SCHONE STRANDEN OP BALI
INTERNATIONALISERING
SMART SUSTAINABLE INDUSTRIES

Dromen over schone stranden op Bali

Verantwoord afvalbeheer realiseren op Bali. In samenwerking met onze studenten en betrokken bedrijven lijkt het een haalbare ambitie van Jan Jager, lector Circular Plastics. Hoe mooi is het als we gezamenlijk de plasticsoep kunnen tegengaan?

Het Bali-project is een idee van de lector Circular Plastics zelf. “Mensen willen niet tussen de plastic rotzooi liggen. Al dat afval is afkomstig uit de plasticsoep, de verzameling van grote hoeveelheden plastic en ander afval die in oceanen en zeeën ronddrijft.” Jan had zo’n twee jaar geleden een gesprek met programmamanager Elsbeth Roelofs van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Utrecht. Zij vertelde hem dat ze in een project zat met Nederlandse touroperators. Die waren erg bezorgd, omdat ze constateerden dat het toerisme op Bali sterk terugloopt. “Het verhaal gaat dat veel toeristen wegblijven doordat de stranden van Bali enorm zijn vervuild”, vertelt Jan.

Verbinden en krachten bundelen

Dat gesprek met MVO Nederland zette de lector aan het denken. “Het liet me niet los, ook omdat we als NHL Stenden een campus op Bali hebben. Daar moest toch iets mee te realiseren zijn, dacht ik. De campus op Bali biedt opleidingen waarbij ik niet ben betrokken, zoals Business Administration en Hospitality Management, maar er moest toch een link te leggen zijn. Ons bestuur wil dat ook heel graag, dat we academies aan elkaar verbinden.” Inmiddels hebben er al diverse gesprekken plaatsgevonden. Jan wisselde onder meer van gedachten met Peter Joore, lector Open Innovatie, en Mark de Jong, de locatiedirecteur van de campus op Bali. “We willen er allemaal mee aan de slag.”

Verantwoord afvalbeheer realiseren op Bali: elk stap is een begin

Ideeën over de inhoud en aanpak van het project zijn er al volop. “Het begint op Bali straks met het inventariseren hoe de huidige afvalstromen lopen en hoe we die zo verantwoord mogelijk kunnen inrichten. We zijn hier in Nederland gewend dat elke week de vuilniswagen voorbijkomt, maar in andere landen is dat niet zo vanzelfsprekend. We gaan daarom eerst onderzoeken wat de recyclemogelijkheden op Bali zijn. ”Volgens Jan Jager moeten de bewoners van Bali zich ook meer bewust worden van hun afval en wat ze daarmee veroorzaken. “De plasticsoep die we allemaal kennen, is niet alleen afkomstig uit Nederland of Europa. De grootste vervuilers zijn landen als China, Vietnam en Indonesië. Dat verklaart ook waarom de stranden op Bali zo zijn vervuild. We moeten daar dus niet alleen de infrastructuur van de afvalinzameling in kaart brengen en verbeteren, maar ook mensen bewust maken van hoe je ervoor zorgt dat het afval niet meer op de stranden en in zee terechtkomt. Daarnaast moeten we onderzoeken hoe we het afval dat er al is, van de stranden krijgen.” De eerste contacten op Bali zijn al gelegd. EcoBali voegt zich graag bij het Bali-project van NHL Stenden. EcoBali werd in 2006 opgericht als reactie op de urgentie van de afvalbeheerproblemen op het eiland. De organisatie wil alle inwoners helpen bij een zero-waste-levensstijl. Daarvoor moet onder meer een verantwoord afvalbeheer worden gerealiseerd. “En daar gaan wij bij helpen. De resultaten zullen lang op zich laten wachten, want het is heel complex, maar elk stap is een begin.”