CIRCULAR DESIGN LAB
Hergebruik van kunststof via de principes van circular design
SMART SUSTAINABLE INDUSTRIES
DESIGN BASED EDUCATION

Hergebruik van kunststof via de principes van circular design

In de Blokhuispoort is een nieuw lab verrezen: het Circular Design Lab. Het is een indrukwekkende ruimte met diverse werkplekken, machines, 3D-printers en bakken met plastic. In het oog springt een machine waarmee plastic snippers kunnen worden verwerkt om daar nieuw filament voor 3D-printers van te maken.

Het lab biedt een plek voor studenten die projecten uitvoeren in het kader van stages of afstuderen. De werkzaamheden van de studenten richten zich op kunststoffen en productontwikkeling via de principes van circular design.

Circulair design gaat over het ontwerpen van producten op een zo duurzaam mogelijke manier, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen worden bespaard en hergebruikt. Prototypes en producten kunnen met de beschikbare faciliteiten in het lab worden geproduceerd.

Op 26 september 2019 is het lab officieel geopend, maar in 2018 waren ze met een pilot al actief. Het Circular Design Lab werkt samen met het d’lab van het Friesland College (fablab voor het ontwikkelen van prototypes) en de Business Model Studio van NHL Stenden. Ook studenten die de minoren bij de Frisian Design Factory volgen kunnen terecht bij het Circular Design Lab als er gewerkt moet worden met kunststoffen. Al deze labs zitten dicht bij elkaar in de buurt in de Blokhuispoort wat het contact en de samenwerking makkelijk maakt.

Ook voor de inrichting van het lab wordt gekeken hoe dit zo circulair mogelijk kan. Zo is er voor een nieuwe scheidingswand bijvoorbeeld gebruikgemaakt van ramen, kozijnen en deuren van verschillende oude gebouwen.

Naast een plek voor studenten is het Circular Design Lab ook een plek voor onderzoek. Het lectoraat Circular Plastics doet onderzoek naar product­ontwikkeling, mechanische recycling en chemische recycling. Het lectoraat is een samenwerking tussen Van Hall Larenstein en NHL Stenden en bestaat uit drie lectoren, 2 onderzoekers en 10 docent-onderzoekers. Voor productontwikkeling wordt samen met zeker 30 bedrijven gekeken naar o.a. de vraag hoe er zo weinig mogelijk kunststof gebruikt kan worden in nieuwe producten en hoe de kunststofkringloop gesloten kan worden.

Het ontwikkelen van een minor rond circular plastics wordt gezien als een kans voor de toekomst, maar daar stopt de ambitie niet. Een andere ambitie van het jonge lab is het verminderen en hergebruiken van het afval van onze hogeschool. Werk hieraan is inmiddels al begonnen, door het verminderen van PETbekers voor smoothies en prullenbakken waar alleen petflessen in gedeponeerd mogen worden, zodat het PETmateri­aal gerecycled kan worden binnen de school.